Tisková zpráva veřejná debata - krajské referendum Platit musí viníci
17. 10. 2013 / Leo Steiner
Tisková zpráva k připravovanému krajskému referendu „Platit musí viníci“

(17. října 2013 | Ústí nad Labem). Dne 17. 10. 2013 proběhla za účasti několik desítek osob veřejná debata k prvním krajské referendum v České republice s názvem: Platit musí viníci. Na veřejné debatě byl prezentován úspěšný start této aktivity, představen modelový projekt s pochybení a významnou škodou proběhla prezentace procesů vymáhání škod v projektech subvencovaných EU.

Před třemi týdny bylo odstartováno první krajské referendu v České republice. Tato občanská aktivita požadující dodržování platných zákonů se setkala s velkým zájmem. Během třech týdnů požadavek na vyhlášení prvního krajského referenda podepsalo 2.428 občanů Ústeckého kraje (6,3 % potřebných podpisů). Během těchto třech týdnů,došlo k obnovení Regionální operačního programu Severozápad (dále jen ROP SZ) a k některé projekty obdržely smluvní, pozastavené dotace. Současně mnohým žadatelům byly vystaveny pokuty (projektové korekce), jejichž výše jev řádech stovek milionů Kč.

„Nepředpokládali jsme takový zájem veřejnosti, abychom zvládli zájem, budeme muset výrazně rozšířit pracovní tým. Kdo má zájem se zapojit do tohoto jedinečného projektu,nechť nás kontaktuje přes webové stránky. Ty připravujeme nové a to www.krajskéreferendum.cz, které spustíme na přelomu měsíce. “,sdělil Leo Steiner zmocněnec a iniciátor krajského referenda.

V rámci veřejné debaty byl prezentován modelový projekt, kde vznikla škoda vyšší jak 95 mil. Kč a kde je snadné určit konkrétní viníky za konkrétní pochybení. „Projekt rekonstrukce silnice Česká Kamenice - Rumburk - Jiříkov je typickým tunelářským projektem, kterému byla udělena velká pokuta. Dnes jsme uvedli konkrétní pochybení, viníky a škody a jsme připraveni pravdivost těchto údajů případně obhájit třeba i před soudem.“, doplnil Leo Steiner.

Ústecký kraj – byť někteří jeho reprezentanti se zoufalou implementací fondů EU postupně putují na policii – zatím ostrakizuje jen své kritiky. Proti těm, kteří ROP pomáhali rozkrást, zatím nic neuděl a skoro to vypadá tak, že hledá důvody, jak viníkům miliardových škod nekomplikovat život.

„V Ústeckém kraji jsem se narodil a je mi upřímně líto, jak veřejná správa promrhala šanci na zvýšení kvality života,konkurenceschopnosti i udržitelnosti této, v minulosti tolik zkoušené,oblasti. Argumentaci Ústeckého kraje o nemožnosti určit viníky miliardových škoda škody od nich vymáhat lze snadno zpochybnit. Potřebná legislativa, postupy a pravidla pro náhradu vzniklých euroškod již existují a v jiných regionech se posupně běžně aplikují.“, sdělil Petr Štěpánek, člen přípravného výboru referenda a dlouholetý odborník zabývající se strukturálními fondy.

Kontakt:
Leo Steiner (zmocněnec přípravného výboru krajského referenda Viníci zaplaťte euroškody)
Marxe798/7, 434 01 Most
+420 774 125 700; leomost@volny.cz; www.leosteiner.cz/referendum


Přílohy:
Prezentace z veřejné debaty ke krajskému referendu Platit musí viníci

arrow arrow
/