Pozvánka na veřejnou debatu - krajské referendum Platit musí viníci
13. 10. 2013 / Leo Steiner
P O Z V Á N K A

na setkání ke krajskému referendu Platit musí viníci

Program:
- Aktuální informace o průběhu krajského referenda.
- Představení Prováděcího plánu krajského referenda.
- Modelový příklad pochybení v projektu ROP SZ.
- Tisková konference. 
- Veřejná debata na téma krajského referenda Platit musí viníci.

Kdy: 17. října 2013 od 16 hodin

Kde: v Ústí nad Labem ve Fokus Kafe (Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem)

Těšíme se na setkání s Vámi.