Zastupitelstvo Ústeckého kraje předkládá další projekty do ROP SZ a škody neřeší
10. 12. 2013 / Leo Steiner
Ve středu 11. prosince 2013 se uskuteční další zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje na jehož bohatém programu bude mnoho zajímavých bodů (např. schvalování rozpočtu ÚK na r. 2014, úsporná opatření, dotační programy, ...) včetně bodu Regionální operační program Severozápad (bod 52).  
V přiložených dokumentech k tomuto bodu jsou rovněž uvedeny jednotlivé škody - projektové korekce, které byly Ústeckému kraji v rámci odvolání stanoveny - bod 52.1-4 (ve 4 projektech celkem po snížení 52 mil. Kč). V přiložených materiálech nikde není uveden viník škod ani informace o náhrad těchto škod od viníků. Cílem krajského referenda Platit musí viníci je přinutit vedení kraje, aby tato zákonná povinnost byla aplikována v praxi (dle Zákona o krajích).
Na tomto zastupitelstvu bude rovněž schválen seznam dalších projektů ÚK do obnoveného ROP SZ (materiál na "stůl" pro Vás v příloze níže). Co říkáte těmto návrhům za více jak 3 miliardy Kč?
Na minulém zastupitelstvu a finančním výboru jsme požadovali do hodnotících kriterií pro zařazení krajského projektu do ROP SZ zařadit kontrolu 3E (efektivnost, účelnost a hospodárnost), která je povinná dle Zákona o finanční kontrole. Neuspěli jsem s odůvodněním, že není čas. Co si o to myslíte? Poradíte nám jak postupovat dále?