Změna! - Pozvánka na setkání týmu - krajské referendum Platit musí viníci
02. 11. 2013 / Leo Steiner
ZMÉNA MÍSTA
Dovolte, abychom poděkovali za krásné a přátelské prostředí v kavárně Fokus kafe Ústí nad Labem. Strávili jsme tam desítky hodin ve více jak dvou desítkách akcích.

Zázemí této chráněné kavárny opouštíme nedobrovolně na základě požadavku vedení tohoto občanského sdružení, které si nepřeje, abychom jako nájemci tyto aktivity na tomto místě provozovali.

Přejeme občanskému sdružení Fokus Labe mnoho úspěchů v jejich záslužné práci.

POZVÁNKA
na setkání ke krajskému referendu Platit musí viníci

Kdy: 21. listopadu 2013 od 16 hodin v restauraci Shangai (Velká hradební 78, Ústí nad Labem) 

Kde : restaurace Shangai (Velká hradební 78, Ústí nad Labem)

Program: 
> Aktuální informace o průběhu krajského referenda.
> Další případové studie a konkrétní příklady viníků a škod v projektu ROP Severozápad.
> Veřejná debata na téma krajského referenda Platit musí viníci. 

Těšíme se na setkání s Vámi. Prosíme o šíření této informace. 
arrow arrow
/