Tisková zpráva k prvnímu krajskému referendu - Platit musí viníci
24. 09. 2013 / Leo Steiner


(24. září 2013, Ústí nad Labem). Dne 24. 9. 2013 byla oficiálně zahájenapříprava na první krajské referendum v České republice s názvem:Platit musí viníci. Na tiskové konferenci byl představen celkový plán aktivit,vedoucí k vyhlášení prvního krajského referenda a to v souladus platnou legislativou. Tato otevřená občanská aktivita navazuje jižúspěšně realizovanou petiční aktivitu Důslednost a odpovědnost, kterouv dubnu letošního roku podpořilo více jak 1.400 občanů.

Tématu eurodotací se již více jak rok dostávávelkému zájmu a to ze všech stran. Významným impulze pro tuto skutečnost jejednak špatné faktické využívání těchto astronomických a neopakovatelných evropskýchdotačních prostředků, ale rovněž velmi časté chyby při implementaci těchtoprogramů. Významná část těchto chyb má povahu trestní. V prvních případechjiž došlo k vynesení pravomocných rozsudků nad úředníky a politiky,v dalších orgány činné v trestním řízení podaly obžaloby a obvinění ačekají na projednání.

Mezi neznámější a největší problémovéevropské dotační programy v České republice již řadu měsíců patříRegionální operačním programu Severozápad. Tento program se po více jak roceopět rozjíždí, zatímco všichni ředitelé Úřadu ROP SZ jsou obviněni nebo již siodpykávají trest ve vězení. Podmínkou pro obnovu tohoto více jak 20 mld. balíkudotací bylo nutné zaplatit mnohamiliardové pokuty. To se na základěprázdninového rozhodnutí Vlády ČR a krajských zastupitelstev Ústeckého aKarlovarského kraje rozhodlo o úhradě těchto ohromných škod daňovými poplatníkyČR (každý občan ČR, včetně dětí, zaplatí více jak 1 tis. Kč a daňový poplatníkz těchto dvou krajů více jak 2.300,- Kč).
Výše uvedené škody nejsou zdaleka konečnými,jelikož další škody plynoucí z mimořádných milionových úroků související s pozastavením programu, desetimilionovými neuznatelnými projektovýmináklady, stomilionovými pokutami v konkrétních projektech nejsou započítánydo výše uvedených škod. S ohledem na tuto skutečnost již v letošnímroce třikrát proběhlo na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje hlasování opovinnosti prověřit tyto škody, najít jejich viníky a tyto škody od nichvymáhat. Všechny tyto návrhy ovšem byly na jednání zamítnuty, dokonce ik požadavkům uvedených v úspěšné jarní petiční akci Odpovědnost adůslednost, podpořené více jak 1.400 občany Ústeckého kraje, se krajštízastupitelé postavili zády.

V současné době není znám příkladkonkrétního vymáhání euroškod v Ústeckém kraji, přestože mnohamiliardovéškody vznikly desítkám obcí, firem nebo samotným krajům. Na základě výšeuvedených skutečností přistoupili občané tohoto kraje k otevřenéspolupráci všech, kteří požadují nalezení odpovědných osob a firem za tyto škodys cílem je od nich vymáhat.

„Využitístatutu krajského referenda nemá u nás precedens, jelikož se jedná opravdu okrajní, ovšem zákonný, nátlak občanů, když veřejná správa selhává. S ohledem nalikvidační škody a totální nezájem hledat viníky a od nich škody vymáhat, jeovšem v zájmu nás všech přistoupit k tomuto kroku a takovéreferendum, které pro politiky je závazné, uskutečnit. V referendu vidíme jedinečnou příležitost,jak zmobilizovat občany zdevastovaného kraje a ukázat, že lidé mohou reálně prosaditsvou vůli“, sdělil Leo Steiner zmocněnec a iniciátor krajskéhoreferenda.

„Jedná se náročný nástroj, jak občané mohouprosadit svoji vůli, ale nám na Praze 7 se to v letošním roce podařilo.Výsledek našeho místního referenda zavázal naše zvolené zastupitele, abynepořizovali novou miliardovou radnici, ale hledali řešení do 500 milionů. Našiobčané se přesvědčili, že mohou sami projevit důrazně svoji vůli nejenom jednouza čtyři roky ve volbách, ale i tímto způsobem, na jehož konci je více jak půl miliardováúspora peněz z rozpočtu Prahy7“, sdělil Jan Čižinský, iniciátor a hlavníorganizátor místního referenda v Praze 7 za nepředraženou radnici.

„Připravovanéprvní krajské referendum je nadějný způsob, jak mohou sami občané donutit svojikrajskou politickou reprezentaci konat podle zákona, pokud ta se staví liknavěk řešení vysokých škod vzniklých špatným čerpáním evropských dotací.Jednoduše řečeno, občané v referendu mohou nařídit krajským politikům, abyurčili viníky škod a vymáhali po nich náhradu škody. Tato povinnost jesamozřejmě ukotvena již v zákoně o krajích, avšak je velmi obtížněvymahatelná v případě politické nevůle.“, doplnil MartinKameník z nevládní protikorupční organizace Oživení, o. s.

„Podstatnépro tuto aktivitu je skutečnost, že je zcela otevřena všem bez rozdílu, tzn.každý se může jakkoliv zapojit, ať se jedná o občana, neziskovou organizaci,firmu nebo politické hnutí či stranu. Možností, jak se zapojit je nespočet, odsběru podpisů, po vytvoření petičních míst, finančního daru na transparentníúčet, deklarování podpory, pomoci s propagací či jinou organizací “, dodal Leo Steiner.Kontakt:
Leo Steiner(zmocněnec přípravného výboru krajského referenda Viníci zaplaťte euroškody)
Marxe 798/7, 434 01Most
Mobil:774 125 700
E-mail: leomost@volny.cz
www.leosteiner.cz/referendum

Jan Čižinský (zmocněnec přípravného výboru místníhoreferenda Praha7 – předražená radnice)
Mobil:774 828 345
E-mail: jancizinsky@seznam.cz
www.referendumpraha7.cz

Martin Kameník
Oživení, o.s.,Muchova 13, 160 00 Praha 6
Mobil: 776 230779
E-mail: martin.kamenik@oziveni.cz
www.bezkorupce.cz

arrow arrow
/