Email všem krajským zastupitelům
20. 09. 2017 / Leo Steiner
Vážení zastupitelé Ústeckého kraje,

dovolte mi, abychom Vás aspoň touto cestou informoval, jakých odpovědí se mi dostalo od hejtmana Oldřicha Bubeníčka na dotazy mou osobou vznesené na posledním jednání krajského zastupitelstva.

Níže uvedené dotazy (zde) a odpovědi jsou zestručněny, jejich plné znění je uvedeno  v příloze.

Bude Ústecký kraj vymáhat prokazatelné škody od viníků v kauze ROP Severozápad?
Nebudeme.

Bude Ústecký kraj se zabývat důvodným podezřením na neskutečně vysoké předražení veřejných zakázek (více jak 100%), například rekonstrukcí silnic spolufinancovaných z ROP Severozápad?
Nebudeme se tímto vůbec zabývat.  

Bude Ústecký kraj od odpovědných právnických či fyzických osob vymáhat úhradu škod vzniklých v rámci projektových korekcí či pokut ÚOHS u projektů spolufinancovaných z ROP Severozápad?
Nebudeme.

Hejtmane Oldřichu Bubeníčku, omluvíte se mi jménem Ústeckého kraje, který na mne podal trestní oznámení za šíření pomluvy a poplašné zprávy ve věci rozbíhající se kauzy ROP Severozápad?
Ne, Ústecký kraj, natož já Oldřich Bubeníček se Vám omlouvat nebudu.  

Jsem přesvědčený, že mezi Vámi zastupiteli je mnoho z Vás, pro které není řádná správa věci veřejných, hodnoty jako čestnost a poctivost cizím pojmem a proto budete v souladu s Vašimi pravomocemi a svědomím požadovat nápravu ve věcech výše uvedených.
V případě jakéhokoliv dotazu či prosby mne neváhejte kontaktovat.
 

S pozdravem

Leo Steiner
www.leosteiner.cz